Naujienos

Virtualios ugdymo aplinkos diegimas išnaudojant 3D vaizdinių ugdymo priemonių galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus

Projekto metu diegiame inovatyvią virtualią ugdymo aplinką, vykdome su jos naudojimu susijusių pedagogų kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje mokiniai mokysis mokytojų padedami. Planuojamoje sukurti virtualioje mokymosi aplinkoje įdiegtos 3D virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis,

Skaityti plačiau