Naujienos

Virtualios ugdymo aplinkos diegimas išnaudojant 3D vaizdinių ugdymo priemonių galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus

Projekto metu įdiegėme inovatyvią virtualią ugdymo aplinką penkiose (5) mokyklose, vykdėme su jos naudojimu susijusių pedagogų (30 asm.) kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje mokiniai mokosi mokytojų padedami. Virtualioje mokymosi aplinkoje įdiegtos virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių

Skaityti plačiau
lit-en »