Stilizuotas Vilniaus 3D žemėlapis spalvinti

Kviečiame apsilankyti nuotoliniu būdu „Vilnius tavo spalvose“.

Projekto tikslas. Spalvų pagalba paskatinti vaikus ir jaunimą vaizdžiai išreikšti, atskleisti požiūrį, jausmus ir nuotaikas į juos supančią aplinką, kurioje gyvena.

Priemonė tikslui pasiekti. Pieštas žemėlapis skirtas spalvinti, kuris tarsi kalba, padeda užmegzti ryšį su aplinka,  lavina vaikų gebėjimus pastebėti detales, skirtumus, grožį, aptikti aplinkoje daug daugiau dalykų, puoselėja estetinę ir meninę kultūrą. Žemėlapio pagalba vaikai išmoks įdėmiau žiūrėti, taps atidesni, labiau susikoncentravę. Visa tai ugdys pasitikėjimą savimi ir skatins išreikšti save. Spalvintų vaizdų dėka, galima bus daryti išvadas apie moksleivių ir jaunimo požiūrį į Vilniaus miestą, gyvenimą jame.

Piešto žemėlapio išskirtinumas pagrįstas šiais pagrindiniais aspektais:

– Unikalumas (žemėlapis tokio tipo yra vienintelis);
– Sukurtas pasitelkiant specialistų pagalbą;
– Priartinus žemėlapį gerai matomi visi architektūriniai miesto elementai, smulkios detalės;
– Spausdintas dideliu formatu suteikia galimybę, norintiems jį spalvinti, naudoti įvairiausias piešimo priemones (flomasterius, spalvotus/nespalvotus pieštukus, paprastas ir vaškines kreideles, guašą, akvarelę ir kt).

spalvinti vilnių

žemėlapis

Atsižvelgdami į tai, kad vaiko (-ų) darbas turi būti pastebėtas ir įvertintas, pagrindinį šio projekto dėmesį skiriame tarpmokyklinių darbų konkursą organizuoti ir viešinti. Žemėlapis gali būti spalvinamas vieno autoriaus (moksleivio) arba grupėmis (būreliai, klasės, mokyklos). Surengtas tarpmokyklinis spalvinimo konkursas padės moksleiviams atskleisti savyje organizuotumą, organizacinius sugebėjimus ir darbą komandoje. Užduoties vykdymas bendrai (grupėmis), pasiskirsčius užduotimis, ugdys bendradarbiavimo suvokimą. Žemėlapį galima spausdinti ir spalvinti dalimis, o sudėjus skirtingų autorių (mokyklų, klasių ar kt.) darbų dalis į vieną – vientisą žemėlapį, matysime Vilnių jaunos kartos akimis, įvairiomis spalvomis ir jų nuotaikomis.

Kviečiame jungtis prie šio projekto įgyvendinimo ir nuoširdžiai tikimės, kad pritariate idėjai skatinti Lietuvos jaunimo kūrybiškumą, patriotiškumą, laisvę išreikšti save!

Detalesnės informacijos teiraukitės telefonu +370 671 3032