Projektai

Virtualios ugdymo aplinkos diegimas išnaudojant 3D vaizdinių ugdymo priemonių galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus

Projekto metu diegiame inovatyvią virtualią ugdymo aplinką, vykdome su jos naudojimu susijusių pedagogų kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje mokiniai mokysis mokytojų padedami. Planuojamoje sukurti virtualioje mokymosi aplinkoje įdiegtos 3D virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis, mokinių mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimo sistema ir vertinimas, mokinių ir mokytojų bendravimo įrankiai. Skaityti plačiau
Konsultantų ir mokytojų bendromis pastangomis, antrame projekto įgyvendinimo etape, sukurtoje virtualioje atvirtoje erdvėje yra kuriamos ir talpinamos mokytojų sukurtos 3D virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis. Kuriamos virtualios ekskursijos po istorines, pažintines vietas suteikiančios galimybę virtualiai aplankyti vietas ir laikotarpius virtualioje realybėje, apjungti virtualiose ekskursijose pateikiamą ugdomąją medžiagą su žaidybiniais elementais – viktorinomis, testais – klausimais/atsakymais, mokinių rezultatų vertinimu. Įdiegti instrumentai suteikia galimybę atlikti stebėseną ir lanksčiai taikyti priemonę ugdymo procesuose.

Lekėčių bendruomenės moterų klubas ir VisitLekeciai.lt

Lekėčių bendruomenės moterų klubo iniciatyva ir bendradarbiaudami kartu sukūrėme interaktyvią Lekėčių miestelį reprezentuojančią multimedijos programą – virtualų turą VisitLekeciai.lt

Lietuvos liaudies buities muziejus. Aukštaitijos regiono 3D virtuali projekcija

Aukštaitijos regiono 3D virtuali projekcija sukurta bendradarbiaujant kartu su Lietuvos liaudies buities muziejumi ir skirta edukacijai, bei informuoti nuolatinius lankytojus apie muziejų ištisus metus.

Programinės įrangos sukūrimas informaciniam-edukaciniam terminalui Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje

Biržų pilis virtuali ekskursija 3d turas

Šio projekto idėja – inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei rašytojo M. Katiliškio kūrybinį palikimą, įrengus informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir jame įdiegus naujas elektronines paslaugas. Skaityti plačiau
Projekto tikslinė grupė. Pasvalio krašto bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besidomintys M. Katiliškio kūryba, svarbiausią dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Projekto įgyvendinimo rezultatai. M. Katiliškio atminimo kambaryje įrengtas informacinis-edukacinis terminalas, sukurtos ir įdiegtos interaktyvios elektroninės paslaugos: edukacinė viktorina, žaidimas „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį“, interaktyvi dėlionė, M. Katiliškio gyvenimo laiko juosta. Padėka. Projekto veikloms įgyvendinti suburtas įvairių kultūros sričių institucijų ratas (krašto muziejus, švietimo ir ugdymo institucijos).

Informacinio-edukacinio terminalo įrengimas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje

Biržų pilis virtuali ekskursija 3d turas

Projekto metu sukurtas informacinis terminalas – interaktyvus Biržų krašto literatūrinių vietų žemėlapis ir edukaciniai – pažintiniai žaidimai bibliotekos lankytojams.

Edukacinė ekspozicija „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“

Biržų pilis virtuali ekskursija 3d turas

Edukacinė ekspozicija „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ – tai etnografinis pasakojimas apie duoną XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Ekspozicija supažindina su visų Lietuvos etnografinių regionų derliaus nuėmimo įrankiais, duonos kepimo ir minkymo indais, prietaisais, duonos raikymo būdais, atskleidžia sėjos ir rugiapjūtės papročius, duonos panaudojimą kalendorinėse ir šeimos šventėse.
Skaityti plačiau

Pasakojama ir apie primirštus lietuvio sodybos pastatus, kuriuose laikydavo rugių pėdus, grūdus, miltus – klojimą-jaują bei klėtį. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijose, įrengtose gyvenamuosiuose namuose, lankytojai mato krosnis, duonkubilius, lovius duonai minkyti, ližes, įrankius duonai raikyti, klėtyse – sėtuves, pintines, maišus, klojimuose – dalgius, dalgeles, grėblius. Edukacinė ekspozicija viską parodo vienoje vietoje ir atskleidžia bei paaiškina jų paskirtį. Kuriant ekspoziciją, remtasi etnografine medžiaga, surinkta muziejaus ekspedicijose ir saugoma LLBM archyve, bei etnografine literatūra.

Edukacinė ekspozicija „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ – tai tik technologiniai pagrindai didesniam projektui, kurį ateityje planuojama toliau vystyti.

Parodą rengė LLBM darbuotojai: muziejininkės – Janina Samulionytė ir Sigita Žukauskaitė, dailininkai – Neringa Norvaišaitė ir Ruslanas Aranauskas.

Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien

Biržų pilis virtuali ekskursija 3d turas

Bendradarbiaudami su Biržų krašto muziejumi „Sėla“ ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien“.
Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti gynybinę Biržų tvirtovę, jos istoriją ir šiandienines  funkcijas kuo platesnei auditorijai –  įvairių amžiaus grupių, tai pat  ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Skaityti plačiau

Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelktos šiuolaikinės technologijos, kurių pagalba buvo sukurta virtuali ekskursija po tvirtovės teritoriją ir buvusias pilies menes, kuriose dabar veikia Biržų krašto muziejus ir yra įsikūrusi biblioteka.
Virtuali ekskursija suteikia galimybę nemokamai aplankyti Biržų tvirtovę, o kartu ir Biržų krašto muziejų „Sėla“, užeiti į biblioteką  Lietuvos  ir užsienio šalių  gyventojams, taip pat judėjimo negalią turintiems žmonėms ar toliau keliauti jau nebeturintiems galimybių senjorams.
Audiovizualinių sprendinių dėka, jie gali susipažinti su Biržų tvirtovės istorija ir pritaikymu šiandieninėms reikmėms, XVII – XVIII a. karybos ypatumais, Biržų krašto istorija  Lietuvos ir Europos istorijos kontekste, Šiaurės Rytų Lietuvos regiono etnokultūros ypatumais. Šiuolaikinių technologijų galimybės leidžia virtualios ekskursijos lankytojams įdėmiai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas ir įdomiausius eksponatus, sužinoti apie juos daugiau. Manome, kad virtualios ekskursijos formatas bus priimtinas ir vyresnio amžiaus žmonėms, ir  jaunimui, kurį sunku sudominti tradicinėmis edukacinėmis priemonėmis.

Technologinės galimybės  virtualiame ture atveria  patrauklią,  „gyvą“ istorinę medžiagą, garso ir vaizdo klipų pagalba kuria tinkamą nuotaiką. Tai leidžia virtualią ekskursiją pritaikyti edukacinei veiklai, sukurti įvairias mokymosi programas, viktorinas, žaidimus, skirtus jaunosios kartos ugdymui.

Džiaugiamės, sukūrę projektą, kuris prisideda prie pilietiškos visuomenės kūrimo, garsina gynybinės Biržų tvirtovės vardą, suteikia galimybę plačiai auditorijai susipažinti su Biržų krašto praeitimi ir šiandiena, skatina kultūrinį turizmą, mažina nepasiturinčių ir negalią turinčių žmonių atskirtį ir suteikia galimybę jiems pakeliauti, kad ir virtualiai.

„Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien“ – tai tik technologiniai pagrindai didesniam projektui, kurį ateityje planuojama toliau vystyti.

PROJEKTO PARTNERIAI: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Restoranas „Pilies skliautai“

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA: Lietuvos kultūros taryba

Pažink šaulius per virtualią viktoriną – labirintą

Projektas „Interaktyvus Šiaulių žemėlapis: pažink Šiaulius per virtualią viktoriną-labirintą“ yra iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projekto veiklos orientuotos į ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą visuomenei. Siekiama skatinti įvairių kartų žmones susipažinti su Šiaulių miesto istorija, architektūra ir kultūriniu paveldu.

Skaityti plačiau

Patobulintas interaktyvus Šiaulių žemėlapis kviečia į nuotykių pilną virtualią kelionę po žymias ir lankytinas vietas. Siekiant laiką praleisti ne tik naudingai, bet ir linksmai, visi žemėlapio lankytojai kviečiami sudalyvauti žaidime „viktorina-labirintas“. „Viktorina-labirintas“ – tai tikras žinių išbandymas kiekvienam šiauliečiui ir miesto svečiui! Žaidimas padeda pagilinti savo žinias, lavina atidumą, skatina domėtis ir mokytis bei ugdo pilietiškumą.

Projektą inicijuoja Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros taryba

Projektą įgyvendino VšĮ 3D Vilnius

Video filmo autorius Aivaras Skrodenis

Viktorinos užduotis parengė Vyda Šegždienė

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) interneto svetainė

  • Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) interneto svetainės www.museums.lt sukūrimas

Virtualus 3D turas po Energetikos ir technikos muziejų

Nuo šiol Energetikos ir technikos muziejaus lankytojai ekspozicijas gali apžiūrėti bet kuriuo metu, bet kuriame pasaulio kampelyje!

Kviečiame pasivaikščioti po muziejų virtualiame 3D ture.

Projektą „Virtualus 3D turas Energetikos ir technikos muziejuje“ iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba

 

Nuotolinis pažintinis pasivaikščiojimas po Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus – LDK valdovų rūmai virtualioje erdvėje – atviras visiems ir nemokamai

Virtuali 3D projekcija po didžiąją dalį Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijų. „Kartu su VšĮ „3D Vilnius“ sukūrėme unikalų projektą Lietuvoje. Jis išsiskiria keliais aspektais. Lietuvoje pirmą kartą panaudotos virtualių turų technologijos muziejaus ekspozicijoms pristatyti, sujungiančios tiek vaizdinę, tiek tekstinę informaciją. Sukurtas unikalus eksponatų valdymo virtualioje erdvėje sprendimas, leidžiantis nesunkiai pakeisti ekspozicijų eksponatus. Tai reiškia, kad virtualiose ekspozicijose gali būti daugiau eksponatų negu realiose, nors pati aplinka ir Valdovų rūmų interjeras nesikeičia“, – teigia Valdovų rūmų muziejaus Užsienio ryšių ir parodų skyriaus vyresnioji muziejininkė Gintarė Skujutė. Skaityti plačiau
Parengta edukacinių programų techninė bazė, jos gali būti vykdomos bendradarbiaujant su pedagogais ir aukštųjų mokyklų bendruomenėmis.3D turą sudaro daugiau kaip 50 panoraminių vaizdų iš ekspozicijų salių ir tam tikrų lauko taškų, todėl galima pamatyti ne tik muziejaus vidų, bet ir išorę, stebėti pro Valdovų rūmų muziejaus langus atsiveriantį vaizdą į Vilniaus senamiestį.Tai ypatinga galimybė apžiūrėti šį visai Lietuvai svarbų objektą neišeinant iš namų. Plačiau apie projektą – https://3dvilnius.lt/valdovurumai/Virtualus 3D apsilankymas Valdovų rūmų muziejuje bus naudingas visiems Lietuvos žmonėms ir užsienio svečiams, besidomintiems šalies istorija ir norintiems iš arčiau susipažinti su jos artefaktais nors ir virtualiai. Taip pat atsiveria neišmatuojamos galimybės rengti virtualias parodas bendradarbiaujant su kitais muziejais.Projektą inicijuoja ir projekto techninę dalį atlieka VšĮ „3D Vilnius“. Projekto partneris Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.