Virtualios ugdymo aplinkos diegimas išnaudojant 3D vaizdinių ugdymo priemonių galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus

Projekto metu įdiegėme inovatyvią virtualią ugdymo aplinką penkiose (5) mokyklose, vykdėme su jos naudojimu susijusių pedagogų (30 asm.) kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje mokiniai mokosi mokytojų padedami. Virtualioje mokymosi aplinkoje įdiegtos virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis, mokinių mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimo sistema ir vertinimas, mokinių ir mokytojų bendravimo įrankiai.

VšĮ 3D Vilnius ir mokytojų bendromis pastangomis, antrame projekto įgyvendinimo etape, sukurtoje virtualioje erdvėje buvo sukurtos virtualios edukacinės ugdymo pamokos socialinių mokslų temomis (56 vnt.). Kuriamos virtualios ekskursijos po istorines, pažintines vietas suteikia galimybę virtualiai aplankyti vietas ir laikotarpius virtualioje realybėje. Virtualiose ekskursijose pateikiama ugdomoji medžiaga su žaidybiniais elementais – viktorinomis, testais – klausimais/atsakymais, mokinių rezultatų stebėsenos ir vertinimo įrankiais, kad suteikia galimybę lanksčiai taikyti priemonę ugdymo procesuose.

lit-en »