Virtualios ugdymo aplinkos diegimas išnaudojant 3D vaizdinių ugdymo priemonių galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus

Projekto metu diegiame inovatyvią virtualią ugdymo aplinką, vykdome su jos naudojimu susijusių pedagogų kompetencijų stiprinimą, siekiant sukurti mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje mokiniai mokysis mokytojų padedami. Planuojamoje sukurti virtualioje mokymosi aplinkoje įdiegtos 3D virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis, mokinių mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimo sistema ir vertinimas, mokinių ir mokytojų bendravimo įrankiai. Konsultantų ir mokytojų bendromis pastangomis, antrame projekto įgyvendinimo etape, sukurtoje virtualioje atvirtoje erdvėje yra kuriamos ir talpinamos mokytojų sukurtos 3D virtualios edukacinės ugdymo priemonės socialinių mokslų temomis. Kuriamos virtualios ekskursijos po istorines, pažintines vietas suteikiančios galimybę virtualiai aplankyti vietas ir laikotarpius virtualioje realybėje, apjungti virtualiose ekskursijose pateikiamą ugdomąją medžiagą su žaidybiniais elementais – viktorinomis, testais – klausimais/atsakymais, mokinių rezultatų vertinimu. Įdiegti instrumentai suteikia galimybę atlikti stebėseną ir lanksčiai taikyti priemonę ugdymo procesuose.

Nuoroda į projektą