Programinės įrangos sukūrimas informaciniam-edukaciniam terminalui Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje

Programinės įrangos sukūrimas informaciniam-edukaciniam terminalui Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje

Šio projekto idėja – inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei rašytojo M. Katiliškio kūrybinį palikimą, įrengus informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir jame įdiegus naujas elektronines paslaugas.
Projekto tikslinė grupė. Pasvalio krašto bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besidomintys M. Katiliškio kūryba, svarbiausią dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo rezultatai. M. Katiliškio atminimo kambaryje įrengtas informacinis-edukacinis terminalas, sukurtos ir įdiegtos interaktyvios elektroninės paslaugos: edukacinė viktorina, žaidimas „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį“, interaktyvi dėlionė, M. Katiliškio gyvenimo laiko juosta.
Padėka. Projekto veikloms įgyvendinti suburtas įvairių kultūros sričių institucijų ratas (krašto muziejus, švietimo ir ugdymo institucijos).

lit-eng »