„Kultūros ir meno produktų kūrimas ir sklaida virtualiose ugdymo aplinkose“

Projekto metu sukurtoje virtualioje ugdymo aplinkoje naudojami technologiniai sprendimai, o jų dėka vaikams pateikiamas skaitmeninis ugdymo turinys įvairiausių formų t.y. vaizdai, animuoti ir judantys vaizdai, garsai, video įrašai, virtualios objektų ir aplinkų imitacijos, ar kt. Užsiėmimų mokymo įstaigose metu pedagogai demonstruoja savo sukurtą temos turinį, kuris rodomas interaktyviuose ekranuose, planšetiniuose kompiuteriuose, o mokytojai papildo jį savo pasakojimais, paaiškinimais, formuluoja klausimus ir užduotis.

Projekto metu atnaujinome ir papildėme ugdymo platformą www.vua-mokykloms.lt Kartu su meno ir kūrybinių industrijų atstovais sukūrėme kultūros ir meno ugdymo turinį (e-pamokas/užsiėmimus). Tokie ir panašūs užsiėmimai – jų nuorodos kuriamos ir redaguojamos realiuoju užsiėmimų metu.

Užsiėmimų žaidimuose gali dalyvauti ir kiti (visi norintys) dalyviai. Tam pakanka, nusiųsti adresatui (gavėjui) nuorodą į užsiėmimo žaidimą – taip jį pakviesti. Dalyviai rungtyniauja, kuris greičiau išspręs nuorodoje pateiktą užduotį. Rezultate, vyksta registracija ir atvaizdavimas „laimėtojų lentose“ su dalyvių pasiektais rezultatais.

Nuoroda į projektą

lit-en »