Vilniaus „Atžalyno“ mokykla‐darželis „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“

Projekto metu sukurtoje virtualioje ugdymo aplinkoje naudojami technologiniai sprendimai, o jų dėka vaikams pateikiamas skaitmeninis ugdymo turinys įvairiausių formų t.y. vaizdai, animuoti ir judantys vaizdai, garsai, video įrašai, virtualios objektų ir aplinkų imitacijos, ar kt. Užsiėmimų mokymo įstaigose metu pedagogai demonstruoja savo sukurtą temos turinį, kuris rodomas interaktyviuose ekranuose, planšetiniuose kompiuteriuose, o mokytojai papildo jį savo pasakojimais, paaiškinimais, formuluoja klausimus ir užduotis.

Nuoroda į projektą