Apie mus: 360, 3D, VR ir XR

Viešoji įstaiga 3D Vilnius įsteigta 2008 m. Dalyvaujame informacinių technologijų srities veiklose ir projektuose. Įgyvendiname kurdami, dalijamės sukaupta patirtimi skaitmeninio raštingumo ir ugdymo projektuose. Tiriame, analizuojame, parenkame ir diegiame specializuotus skaitmeninimo sprendimus viešajam sektoriui ir verslui. Įgyvendindami projektus, siekiame praturtinti plačiosios visuomenės žinias apie Lietuvą, pristatome žinomas ir lankytinas vietas, kultūros ir istorijos vertybes unikaliu bei patraukliu būdu. Naudojame pažangias informacinių technologijų priemones su tikslu sukurti naudingą, nuoseklų, lengvai pasiekiamą ir suprantamą multimedijos turinį. Mes sukuriame ne tik produktus, teikiame paslaugas, bet ir mokome kitus kurti įdomius, patrauklius ir dalijamus multimedijos kūrinius ir sprendimus. Siekiame paskatinti žmones dalintis savo turiniu, plačiai skleidžiant informaciją visuomenei. Teikiame pavyzdžius įstaigoms ir įmonėms, kurios sėkmingai naudojasi mūsų idėjomis, patirtimi. Jas taiko savo kasdieninėje veikloje, kuria verslą. Mūsų sukurti arba pritaikyti sprendimai yra efektyvūs ir prasmingi žinių sklaidos procese. Stengiamės atitikti šiuolaikinius technologinius standartus, o kartais pavyksta juos viršyti. Tai suteikia pasitikėjimo ir galimybę įstaigai aktyviai prisidėti prie informacinių technologijų plėtros ir skaitmeninės kultūros formavimo bei sklaidos visuomenėje.
Saulius Balsys
VšĮ 3D Vilnius steigėjas ir vadovas

Įsteigti įstaigą, paskatino sėkmingas dalyvavimas Nacionaliniame verslo plano turnyre. Tuomet, su bendraminčiais, siūlėme projektą 3D Miestas internete. Tapome 2008 m. turnyro nugalėtojais, tačiau finansavimo, įgyvendinti ambicingą projektą, gauti nepavyko. Tikriausiai, tai ir lėmė šios įstaigos steigimą. Įstaiga, kuri kaupia reikiamas žinias, patirtį ir apjungia kvalifikuotus bendraminčius, partnerius. Mes vykdome ir įgyvendiname projektus skaitmeninėje erdvėje (IT ir IS). Taip pat, padedame projektus parengti kitiems, teikiame projektų finansavimo paraiškas. Dažnai konsultuojame, o prireikus ir patys konsultuojamės su kitų sričių specialistais, dalinamės gerąja patirtimi Lietuvoje ir kitose šalyse. 

Projekto 3D Miestas internete idėjos autoriai ir bendraautoriai: Gerb. Rimvydas Kaikaris (architektas), Dr. Rimvydas Krasauskas (mokslininkas), Gerb. Dalius Čekanavičius (projektuotojas), Gerb. Darius Liutkevičius (LR pilietis), Saulius Balsys (LR pilietis).

Taip pat, visi projekto draugai ir partneriai nurodyti 3D Vilnius interneto svetainėje. Tai ne tik įstaigas ir organizacijos, bet ir jose atsakingai, kūrybingai besidarbuojančios specialistų komandos. Tikime, kad bendradarbiavimas tai ne tik abipusė nauda, bet ir nauji atradimai.

Nėra paslaptis, kad veiklų ir procesų skaitmeninimui, bei skaitmeninių sprendimų kūrimui, yra skiriamas didelis, o galbūt net milžiniškas dėmesys ir ES investicijos. Stebint tendencijas galima tikėtis, kad artimiausiu laiku mūsų įstaiga keisis ir atvers naujus veiklos etapus. Rinkoje kasdien kuriasi ne tik didelius pajėgumus turinčios komandos, bet ir ateina sumanūs vadovai, kuriems veikiausiai pavyks ne tik tęsti mūsų pradėtą iniciatyvą, bet ir suteikti šiems pasiekimams visai kitą perspektyvą.

Kviečiame ir raginame domėtis ES investicijų programų kvietimais, kuriuos rasite adresu https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai-2 ir būtinai jais pasinaudokite. Prireikus, nedelskite ir parašykite arba paskambinkite mums. Kartu ieškosime ir rasime būtent Jums tinkamus skaitmeninių ir informacinių technologijų sprendimus.

 ĮSTAIGOS VEIKLOS ATSAKOMYBĖ IR FUNKCIJOS 2008–2024 m.:

✔ Skatinti, vystyti ir plėtoti mokslo, technologijų bei inovacijų diegimą, gerosios patirties sklaidą,
plėtojant informacines technologijas.

✔ Užmegzti kontaktus užsienyje ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis,
įstaigomis, organizacijomis, mokslo institucijomis.

 ✔ Šviečiamųjų seminarų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų, tarptautinių konferencijų,
dirbantiems informacinių technologijų srityje asmenims organizavimas ir vykdymas.

✔ Įvairių mokymų, bei tyrimų rengimas, organizavimas ir vykdymas.

✔ Duomenų apie informacinių technologijų raidą, bei plėtrą Lietuvoje ir ES teikimas žiniasklaidai ir
informaciniams katalogams, duomenų bibliotekoms.

✔ Tarptautinių projektų, inovacinių visuomenės vystymo projektų, patirties pasidalijimo programų
vykdymas.

✔ Informacijos prieinamumo ir komunikacijos programų vykdymas.
lit-en »